Recipes and other things vegan – Veganistische recepten en meer

Hello everyone, I just set up this new blog in which I want to write about things that relate to leading a vegan lifestyle. I have been a vegan since 1984, when I was 17. I am vegan because of my ethical views on nonhuman animals. I think one can argue that all nonhuman animals have some sort of consciousness or awareness or sentience (or, to put it in the words of the British philosopher Ned Block: phenomenal consciousness). That is, that all animals have some ability to experience or feel things like pain and pleasure. I then hold the moral position that egalitarianism is what is called for among all animals, making no moral distinction between psychologically more or less complex animals (if you’re interested in my position, read my chapter on animal ethics and psychological complexity at my profile on Academia.edu). Given that humans can live perfectly healthy lives being vegan, there are, I believe, no valid arguments to eat other animals or to use their eggs, milk and other products.

In this blog I will post vegan recipes. I think it is important to show that vegan cooking can be delicious, tasty and fulfilling. There are a lot of omnivores out there who have a prejudiced view of vegan meals being bland, uninteresting and lacking in taste, so let’s show them different!

I will also post items on the moral argumentation for veganism and will post comments on issues from a vegan point of view.

Feel free to send me your suggestions for specific vegan recipes and any questions you might have regarding veganism.

– In het Nederlands:

Hallo allemaal, ik ben zojuist dit blog gestart waarin ik wil schrijven over allerlei zaken die te maken hebben met een veganistische manier van leven. Ik ben veganist sinds 1984, toen ik 17 was. Ik heb voor veganisme gekozen vanwege mijn morele visie op niet-menselijke dieren. Naar mijn mening kan het goed beargumenteerd worden dat alle niet-menselijke dieren een vorm van bewustzijn of ‘sentience’ hebben (of, om het in de woorden van de Britse filosoof Ned Block te zeggen: phenomenal consciousness). Dat wil zeggen, dat alle dieren het vermogen hebben om zaken als pijn en plezier te ervaren, te voelen of te beleven. Mijn morele positie is vervolgens een egalitarisme tussen alle dieren, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen dieren die psychologisch meer of minder complex zijn (voor meer informatie over mijn positie, lees mijn hoofdstuk over dierenethiek en psychologische complexiteit op mijn profiel op Academia.edu). Gegeven het feit dat mensen volkomen gezond veganistisch kunnen leven, bestaan er naar mijn idee geen valide argumenten om andere dieren te eten of om hun eieren, melk en andere produkten te gebruiken.

In dit blog zal ik veganistische recepten plaatsen. Ik vind het belangrijk om te laten zien dat veganistisch eten lekker en heerlijk kan zijn. Er zijn veel omnivoren die een bevooroordeeld beeld hebben dat veganistisch eten flauw, oninteressant en niet smaakvol zou zijn, dus mijn bedoeling is om het tegendeel te laten zien!

Ik zal ook berichten plaatsen over de morele argumentatie voor veganisme en ik zal ook zaken becommentariëren vanuit een veganistische visie.

Help mee aan dit blog en stuur me suggesties voor specifieke veganistische recepten en allerlei vragen die je wellicht hebt op het gebied van veganisme en veganistisch leven.

Advertisements